Export DataTable to CSV

A small feature that helps force, or write data from the DataTable to a CSV file (tab separated columns, UTF8 encoding).


 /// <summary>
 /// Support for writing data from the DataTable as a CSV file.
 /// </summary>
 /// <param name="sender"></param>
 /// <param name="e"></param>
 private void zapiszDaneJakoCSV_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string Saved_File = "";

 SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
 saveFileDialog.Title = "Zapisz dane jako CSV";
 saveFileDialog.FileName = "Dane";
 saveFileDialog.Filter = "Plik .csv|*.csv";

 if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
 {
 Saved_File = saveFileDialog.FileName;

 FileStream fs = new FileStream(Saved_File, FileMode.Create);
 StreamWriter sw = new StreamWriter(fs, Encoding.UTF8);

 int iColCount = obiektDataTable.Columns.Count;
 for (int i = 0; i < iColCount; i++)
 {
 sw.Write(obiektDataTable.Columns[i]);
 if (i < iColCount - 1)
 {
 sw.Write("\t");
 }
 }
 sw.Write(sw.NewLine);

 foreach (DataRow dr in obiektDataTable.Rows)
 {
 for (int i = 0; i < iColCount; i++)
 {
 if (!Convert.IsDBNull(dr[i]))
 {
 sw.Write(dr[i].ToString());
 }
 if (i < iColCount - 1)
 {
 sw.Write("\t");
 }
 }
 sw.Write(sw.NewLine);
 }
 sw.Close();

 }
 }
Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • MySpace
 • PDF

Related Posts

 1. Thanx 4 this i will try to run this code!!!

 1. No trackbacks yet.

*

Founder:

Zobacz sprawdzone|Zobacz} pozycjonowanie stron łódź na {seowlodzi.pl|!}Interesują Ciebie tanie i niezawodne zamienniki tuszy / tuszów HP, czy oryginalny tusz HP w najlepszej cenie Tusze do HP DeskJet F350 Sklep 2w2.pl Warszawa tania szybka dostawapłyty warstwowe płyty warstwowe płyty warstwowe